หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านตาด และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... (ครั้งที่ 21/2516)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)