หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้แก่นายจัด ฤทธิพเดช พ.ศ. .... (ครั้งที่ 20/2516)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)