หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คำสั่งนายกฯ ที่ 24/2521 การใช้อำนาจตามมาตรา 27 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)