หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ พิจารณาการขุดลอกแม่น้ําป่าสักเพื่อการขนส่งทางน้ําตั้งแต่อําเภอหล่มเก่า หล่มสัก หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ ชัยบาดาล เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และให้ทำประตูกักเก็บน้ําไว้ให้เรือใช้บริการขนส่งได้ตลอดปี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)