หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับประชาชน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)