หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตลิ่งพังบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ชายฝั่งทะเลอันดามัน และชายฝั่งทั่วไป

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)