หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)