หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนผู้พักอาศัยในอาคารแฟลตของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่เขตดินแดง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)