หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ติดตาม แนวทาง การแก้ไขปัญหายาเสพติด สารเสพติด และกระบวนการฟอกเงิน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)