หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับการจัดระบบขนส่งมวลชนไม่เพียงพอและทั่วถึง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)