หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ พิจารณาแก้ปัญหาน้ําขาดแคลนในภาคตะวันออกโดยสร้างอ่างเก็บน้ําคลองหลวง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)