หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดกําลัง เจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเพียงพอ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)