หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้เร้งจัดเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ราคาตกต่ํา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)