หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยแล้ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)