หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมต้อการรับมือกับกรณีรอยเลื่อนของเปลือกโลกในประเทศไทยเคลื่อนตัว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)