หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)