หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบเชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง - ภาคตะวันตกกับสหภาพพม่า

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)