หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนของชาติขาดโอกาส เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน และสถานะของโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยเสริมส่งการเรียนการสอน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)