หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ ที่มีต่อประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารแฟลตของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ เขตดินแดง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)