หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาถนนชํารุดผลกระทบ เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2551

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)