หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชนในกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงแต่ประชาชนจํานวนมากประสบปัญหา การตกงานและขาดความเชื่อมั่นในหน้าที่การงาน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)