หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ระบาดอย่างกว้างขวางและเป็นเหตุแห่งปัญหาร้ายแรงของสังคมด้านอื่น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)