หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหากรมป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินออก สปก. และประกาศทับซ้อนที่วัด ที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย ที่ทำกินของราษฎรซึ่งไม่เป็นธรรม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)