หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การขุดลอกลุ่มแม่น้ำป่าสักและสร้างแก้มลิงเพื่อดําเนินการเจริญรอยตามพระราชดําริ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)