หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการทำกาลักน้ำ รับน้ำจากแม่น้ำโขงมาต่อยอดแม่น้ำป่าสัก และสร้างเขื่อน 25 ตอน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)