หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการขุดคลอง คอคอดกระจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งทะเลอันดามัน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)