หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ พิจารณาการปรับปรุงถนนจากอำเภอศรีเทพ ไปบ้านนาน้ำโคลม บ้านหนองไม้สอ บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี บ้านโคกสำราญ บ้านน้ำร้อน บ้านยางสาว จังหวัดเพชรบูรณ์ พุตะแบก อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นถนน ๔ ช่องจราจร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)