หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการตั้งโรงงานผลิตนมข้น นมผง เนยสด และผลิตภัณฑ์จากน้ํานมโคอย่างครบวงจร ที่จังหวัดลพบุรี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)