หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การออกกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ละเว้นการปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)