หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กําลังระบาดอย่างรุนแรง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)