หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแก่ราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)