หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)