หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ พิจารณาการจัดที่ดินำกินในเขตป่าเสื่อมโทรม และการจับกุมดําเนินคดีกับราษฎรที่เข้าไปำมาหากินในเขตป่าเสื่อมโทรม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)