หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติด้านการเงิน การคลังและด้านงบประมาณ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)