หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการแปลงแผนเชิงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)