หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มงานบริหารเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 2

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)