หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานวิชาการในการจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้กับกลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)