หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบคำร้องขอของประชาชนที่เข้าชื่อร้องขอถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)