หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การปรับปรุงระบบการกำหนดตำแหน่งเพื่อมุ่งสัมฤทธิ์ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)