หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกระทู้ถาม  :  ศึกษากรณีเหตุขัดข้องรัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)