หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าบัลลังก์ในที่ประชุมสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)