หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้ตรวจสอบภายใน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)