หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนต่อประธานรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)