หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลายนิ้วมือสนับสนุนภารกิจประชุมของรัฐสภา : กรณีศึกษาว่าด้วยการระบุตัวบุคคลของสมาชิกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)