รัฐสภากับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษากรณีการเปิดอภิปรายทั่วไปของสมาชิกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)