หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

บทวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันต่อแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดต่อไปในอนาคตตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับประชาชน)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)