การดำเนินการตามนโยบายของรัฐธรรมนูญที่ได้แถลงต่อรัฐสภาในการปฏิรูประบบบริหารราชการของไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)