หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)