หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)