หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การประเมินข้อสังเกตการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)